User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

no:mailvask:rapportering_av_spam [16.03.2017 07:14]
hanovl
no:mailvask:rapportering_av_spam [01.10.2019 14:00] (current)
Line 25: Line 25:
 {{:​no:​mailvask:​4thquicksteps.png?​nolink&​500|}} {{:​no:​mailvask:​4thquicksteps.png?​nolink&​500|}}
  
-Når du ønsker å klassifisere en melding som SPAM, marker den og trykk på **Report Spam ** Quickstep, da blir den videresendt som et vedlegg til WeCloud. ​+Når du ønsker å klassifisere en melding som SPAM, marker den og trykk på **Report Spam **, da blir den videresendt som et vedlegg til WeCloud. ​
  
  
01.10.2019 14:00 (external edit)