User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

no:mailvask:greylisting [01.10.2019 14:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Greylisting ====
  
 +Ved greylisting blir mailer stoppet midlertidig i mailvasken. Varighet på greylisting er nå 4 timer. Dette vil si at avsenders mailserver/​leverandør må forsøke å levere på nytt innen 4 timer, men ikke tidligere enn 10 sekunder. Dersom det blir forsøkt sendt før 10 sekunder har gått, vil mailen stoppes i filteret.
 +
 +Greylisting er aktivert for å forhindre spamangrep, da de fleste spammere ikke prøver fler enn én gang.
 +
 +
 +[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Greylisting]]
01.10.2019 14:00 (external edit)