User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

no:mailvask:administrators [01.10.2019 14:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Mailvask for Administratorer=====
 +====For å behandle Standardbruker for et domene====
 +  * Åpne [[https://​www.mailvask.no]] og logg inn med din administratorbruker og passord.
 +  * UseDu har fått brukernavn og passord tilsendt på e-post.
  
 +**Trykk på jordkloden**
 +{{:​no:​saas:​mail:​mailvask:​admin_mailvask_no01.png?​nolink|}}
 +
 +**Klikk [Bruker]**
 +{{:​no:​saas:​mail:​mailvask:​admin_mailvask_no02.png?​nolink|}}
 +
 +**La * være i det første søkefeltet og trykk Finn brukere**
 +{{:​no:​saas:​mail:​mailvask:​admin_mailvask_no03.png?​nolink|}}
 +
 +**Trykk på det domenet du vil behandle**
 +{{:​no:​saas:​mail:​mailvask:​admin_mailvask_no04.png?​nolink|}}
 +
 +**Du behandler nå standars Brukeren dor domenet. All e-post som sendes til en e-postkonto i dette domenet som ikke har en egen konto på mailvask.no faller under denne brukeren.**
 +Du kan behandle denne ved og følge [[no:​saas:​mail:​mailvask|Brukerveiledning for mailvask.no]]
 +{{:​no:​saas:​mail:​mailvask:​admin_mailvask_no05.png?​nolink|}}
01.10.2019 14:00 (external edit)