User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

no:domain:dnsrecordtypes [08.01.2019 14:31]
e212185
no:domain:dnsrecordtypes [08.01.2019 14:35] (current)
e212185
Line 8: Line 8:
 **TXT og SPF**         ​Brukes på et domene for å angi servere som får lov til å sende på vegne av maildomenet. Legges inn i DNS for å           ​forhindre spam/​spoofing av epost. Best practices er å legge til både TXT og SPF. **TXT og SPF**         ​Brukes på et domene for å angi servere som får lov til å sende på vegne av maildomenet. Legges inn i DNS for å           ​forhindre spam/​spoofing av epost. Best practices er å legge til både TXT og SPF.
 **PTR** ​               Revers oppslag,dvs fra IP til navn. **PTR** ​               Revers oppslag,dvs fra IP til navn.
 +
  
  
Line 104: Line 105:
 </tr> </tr>
 </​tbody></​table>​ </​tbody></​table>​
 +*URL redirect gjøres ikke i DNS, men det gjøres på webserver.
 </​html>​ </​html>​
  
08.01.2019 14:35 by e212185