User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

no:cloudbox:si_opp_slette_brukere [16.10.2019 14:25]
hanovl
no:cloudbox:si_opp_slette_brukere [16.10.2019 14:37] (current)
hanovl
Line 9: Line 9:
 Hvis en av disse er ukjent/feil vil **sletting feile**. Om **både** passord og epost er ukjent, kontakt cloud@evry.com for å oppdatere epost på konto. Hvis en av disse er ukjent/feil vil **sletting feile**. Om **både** passord og epost er ukjent, kontakt cloud@evry.com for å oppdatere epost på konto.
 <​html><​br /></​html>​ <​html><​br /></​html>​
 +Anbefaler å slette alt innhold i klienten før brukeren slettes.
  
 === Adminbruker velger "​Slett"​ i cp.infostorm.no og den registrerte epostadressen på kontoen mottar epost med link til sletting. === === Adminbruker velger "​Slett"​ i cp.infostorm.no og den registrerte epostadressen på kontoen mottar epost med link til sletting. ===
Line 16: Line 17:
  
 <​html><​br /></​html>​ <​html><​br /></​html>​
-**CloudBox brukeren klikker på link i tilsendt mail. Hvis det feiler i nettleser forsøk å kopiere lenken i ny fane og/eller i annen nettleser. ​+**CloudBox brukeren klikker på link i tilsendt mail. Hvis det feiler i nettleser forsøk å kopiere lenken i ny fane og/eller i annen nettleser.
 I noen tilfeller kan det være at en må forsøke å slette 2 ganger med samme link for å få fullført sletting.** I noen tilfeller kan det være at en må forsøke å slette 2 ganger med samme link for å få fullført sletting.**
  
16.10.2019 14:37 by hanovl